Bạn có gì Hục Hặc khi bị BearT10C tấn công Website của mình không ? ^^
Nếu có thì lí do của mình là : Cầm đồ là điều không tốt, đừng bao giờ làm việc này nữa nhé ! ^^